BURUN REVİZYON


  • Burun Revizyon
Burun Revizyon

Burun revizyonu; hasta eğer daha önce ameliyat olmuş ise,bunun tabii ki sayısı çok önemli değil. Belki bir defa belki üçbeş defa ameliyat olmuş bir hasta olabiliyor. Bu tip durumdaki hastayı mutlaka çok ciddi ve detaylı bir şekilde değerlendirmek gerekmektedir. Çünkü burun revizyonu denilen şey çok basit ve küçük bir problemi içeriyor olarak algılıyoruz. Eğer hastaya tüm amilyatı tekrar yapmak gerekiyorsa; buna revizyon değil buna sekonder yani; ikinci bir ameliyat yapmak zarureti var.Burunrevizyonu; burunda küçük bir çökük, küçük bir deformasyon ya da ufak bir değişiklik gibi basit konular için yapılabilecek müdahale iken, sekonder dediğimiz yani; ikinci, üçüncü, yada dördüncü bir ameliyat planlanıyorsa bu tip durumda konu bir değil belki 4-5 problemi çözmek gerekliliği anlaşılır. Kısacası; burundaki deformasyon basit ve tek bir deformasyon ise buna burun revizyonu diyebiliriz. Eğer problem daha fazla ise; bütün bunların hepsini çözmek için komple baştan burnu yenilemek gerekiyor. Böyle bir işlem de yani burun vizyonunda basit, lokal küçük bir müdahale olarak değerlendirilebilir ve hastanın istediği şey ameliyatta gerçekleşir. Yapılacak uygulama sadece hastanın istediği problemi çözcektir. İyileşme oldukça hızlıdır ve hasta lokal anestezi altında olduğu için hastanedeki uygulaması biter bitmez normal günlük hayatına devam edebil